ایران آوندفر

اطلاعات پایه

ایران آوندفر

  • تولید کننده

آرایشی بهداشتی

خیابان ستارخان ،خیابان باقرخان ،شماره 80

http://www.iranbath.com

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

کرج ،شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان پنجم